کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۴۵

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • مُلکیان الهی و ملکوتیان رحمانی همچون آفتاب درخشنده روز و مهتاب تابنده شب، به سوی کمال الهی و جمال رحیمی شتابان‌اند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۴۵

  کتاب لطایف عارفانه؛لطیفه شماره ۱۵۸

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اهل دنیا همچون شعله‌ای از آتش‌اند و اهل آخرت همانند نوری از شعله می‌باشند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۵۸

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۲۷

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • دنیا جنگل جنبندگان و زن‌ها همچون آب روان‌اند که توسط آشامیدن حیوانات آلوده شده‌اند. برای رفع آلودگی، از تصفیه‌خانه اولیای الهی بهره‌مند شویم. کتاب لطایف عارفانه، لطیفه ...

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۹۵

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • عشق همانند قطرات بارانی است که اگر از آسمان عقل بر زمین نفس ببارد، بهشت نعیمش آشکار می‌گردد.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۹۵

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۷۳

 • چهارشنبه - ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • نفس، آتشی است پوشیده که توسط تمایل، شعله‌هایش نمایان می‌گردد.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۷۳