لطیفه شماره۶۴۵

  • چهارشنبه - ۱۰ مهر ۱۳۹۸
  • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: ابرار از شمس سوزنده احدیت، به زمین زیبنده واحدیت نایل می شوند

  • دوشنبه - ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
  • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: علی ( ع ) برای فاطمه (س) همچون گل سرخ محمدی است که عطر این گل سرخ حسین (ع) می باشد.

    گالــــری