کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۸۳

 • سه شنبه - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • عشق توسط زيبايي، و عرش توسط عشق به وجود مي‌آيد. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۴۸۳

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۹

 • سه شنبه - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ان‌شاءالله جایگاه خودمان را بشناسیم تا مورد هدایت خدای رحمان قرار گیریم و غم و اندوه از دل‌هایمان زدوده شود. برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۹

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۸۶

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • انسان های بی رنگ و طلاهای بی غش، به دست مربیان صادق و زرگران حاذق، نوادر و جواهر می گردند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۴۸۶

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۲۰۱

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ان‌شاءالله در اين شب‌هاي مبارك رمضان، به شب‌ قدرمان، انسان كامل، برسیم و دعاها و عبادت‌ها براي ما حجاب نشود و ما را از راه آنان دور نسازد. برگرفته از کتاب آوای ...

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۶۳

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • هر قدر تمرکز فکر توسط جذبه عشق شدیدتر باشد، حقیقت غیب به واسطه مرآت دل نمایان تر می گردد.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۶۳

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۲۰۵

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ان‌شاءالله در این شب‌های مقدس ماه مبارك رمضان به محضر انسان کامل که حقيقت شب‌ قدر است، برسیم تا به معارف و حقایق الهی دست یابیم. برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۲۰۵

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۸۸

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • همان گونه که خانه جسم نیاز به نظافت دارد، خانه دل هم نیاز به طهارت دارد. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۴۸۸

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۰۲

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • عشق کیمیایی است حیات آفرین که در حریم اولیای الهی یافت می شود. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۰۲

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۸۱۵

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • خدا هم ظاهر است هم باطن. ظاهرش به واسطه عشق و باطنش توسط فنا نمایان می گردد. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۸۱۵

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۱۴

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اميدوارم پروردگار کریم آرزوهای ما را به حقیقت برساند و از خواسته‌های نفسانی دور کند و در راه خدای رحمان شاکر نعماتش باشیم!برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۴

  گالــــری