کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۱۰

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • عالم هستی اگر به شکل ذره‌ای درآید و آن ذره به قدری کوچک شود که به تصور بیاید، باز هم هستی است. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۱۰

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۴۵

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • مُلکیان الهی و ملکوتیان رحمانی همچون آفتاب درخشنده روز و مهتاب تابنده شب، به سوی کمال الهی و جمال رحیمی شتابان‌اند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۴۵

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۱۰

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • پروردگارا! به تجربه دريافت كردم كه وجه آدميت ثمره عشق است؛ پس عشق مرا نسبت به خودت فزونتر گردان!برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۰

  کتاب لطایف عارفانه؛لطیفه شماره ۱۵۸

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اهل دنیا همچون شعله‌ای از آتش‌اند و اهل آخرت همانند نوری از شعله می‌باشند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۵۸

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۲۷

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • دنیا جنگل جنبندگان و زن‌ها همچون آب روان‌اند که توسط آشامیدن حیوانات آلوده شده‌اند. برای رفع آلودگی، از تصفیه‌خانه اولیای الهی بهره‌مند شویم. کتاب لطایف عارفانه، لطیفه ...

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۹۵

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • عشق همانند قطرات بارانی است که اگر از آسمان عقل بر زمین نفس ببارد، بهشت نعیمش آشکار می‌گردد.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۹۵

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۱۲۳

 • چهارشنبه - ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • الها! عنایتی فرما که همچون انبیا و اولیايي باشيم که هرگز دست به نفرین نزدند و در این دوران آخر الزمان ما را از اهل معرفت قرار ده تا متوجه کلمات معنوی باشیم و حقیقت را درک کنیم.برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ...

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۷۳

 • چهارشنبه - ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • نفس، آتشی است پوشیده که توسط تمایل، شعله‌هایش نمایان می‌گردد.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۷۳

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۶۹

 • چهارشنبه - ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • عورت و صورت، دو كتاب مختلف است براي شناخت مُلك و ملكوت. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۴۶۹

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۸۷

 • چهارشنبه - ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • عرفان قلبی، نسیم طربناکی است در زیر عرش پروردگار که از نهر کوثر برمی‌خیزد. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۸۷

  گالــــری