کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۱۱

 • پنجشنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 • بارالها! عنایت فرما كه مقامات معنوی را به نحو احسن طی نمايیم تا همچون اولیاي الهی بندگانت را هدایت کنیم و مورد عنایت خاصه‌ات قرار بگیریم. برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۱

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۱۹

 • پنجشنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 • توجه به صورت، سبب محبت و فتوت است و توجه به عورت، سبب شهوت و غضب می‌باشد. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۱۹

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۱۵

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • ان‌شاءالله از جمله بندگان مخلص و از سابقان درگاه خداي رحمان باشیم تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم؛ خدمتی که سرانجامش کمال و جمال الهی است. برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۵

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۰۸

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • دو چیز را از مردم باید پوشاند: زن و عشق. زن توسط لطافتش، عشق به واسطه معرفتش.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۰۸

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۲۴

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • مرد در محافظت از زن همچون هسته‌ای می‌باشد که مغز خود را برای کشت از حشرات محافظت می‌کند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۲۴

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۵

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • ان‌شاءالله شامل تفضلات خدای رحمان قرار گيريم و به مقاماتی برسیم که بتوانیم خداوند سبحان را از خود راضی و خشنود نمایيم. برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۵

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۹۰

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • هر کس می‌خواهد به عزت و عظمت دنیا و آخرت برسد، باید در برابر رب همانند قمر در برابر شمس، به سجده عشق افتد تا همچون قمر مسجود کواکب گردد. برگرفته از کتاب ...

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۲۷

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • مرید، همچون هسته ای می باشد که توسط مراد، مغزش به کمال میرسد.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۲۷

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۶

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • از خداوند می‌خواهیم تا در دل‌های ما نور حق را كه همان نور اولیای الهی است، بتاباند که فرموده: «مَن رَءانی فَقَد رَأي الحَق» تا متوجه شویم و نگذاریم عمرهای ما به بطالت بگذرد. برگرفته از کتاب آوای ...

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۰۶

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • کشتی عرش پرورگار توسط نسیم كوثر بر دریای عشق سیر می‌نماید. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۰۶

  گالــــری