کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۸۸

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • همان گونه که خانه جسم نیاز به نظافت دارد، خانه دل هم نیاز به طهارت دارد. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۴۸۸

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۰۲

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • عشق کیمیایی است حیات آفرین که در حریم اولیای الهی یافت می شود. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۰۲

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۸۱۵

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • خدا هم ظاهر است هم باطن. ظاهرش به واسطه عشق و باطنش توسط فنا نمایان می گردد. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۸۱۵

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۸۴

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • انسان هر چقدر خالص باشد، محتاج به رهبر است؛ همچنان‌كه طلا هر چقدر خالص باشد، محتاج به زرگر مي‌باشد. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۴۸۴

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۰

 • یکشنبه - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • در بین پیامبران الهی، محمد(ص) همچون گُلی است که داود نبی(ع) بلبل، و عیسای مسیح (ع) پروانه آن می باشند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۰

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۱۹

 • یکشنبه - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • خداوند لذت صورت را برای ملکوتیان و لذت عورت را برای مُلکیان مقرر کرده است. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۱۹

  کتاب لطایف عارفانه؛لطیفه شماره ۱۳۶

 • یکشنبه - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اغنیای ناسوتی، محرومان لاهوتی میباشند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۳۶

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۶۱

 • شنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • گفتار اولیای الهی موجب هدایت و جمال آنان موجب محبت می باشد. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۶۱

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۰۲

 • شنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • عشق، کیمیایی است حیات آفرین که در حریم اولیا الهی یافت میشود. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۰۲

  کتاب لطایف عارفانه؛لطیفه شماره ۲۹۹

 • شنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • دنیا، مرداب متعفنی است که اهل آن همچون کِرم های زشت توسط اولیای الهی به صورت پروانه های زیبا در می آیند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۹۹

  گالــــری