کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۴۵

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • مُلکیان الهی و ملکوتیان رحمانی همچون آفتاب درخشنده روز و مهتاب تابنده شب، به سوی کمال الهی و جمال رحیمی شتابان‌اند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۴۵

  کتاب لطایف عارفانه؛لطیفه شماره ۱۵۸

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اهل دنیا همچون شعله‌ای از آتش‌اند و اهل آخرت همانند نوری از شعله می‌باشند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۵۸

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۲۷

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • دنیا جنگل جنبندگان و زن‌ها همچون آب روان‌اند که توسط آشامیدن حیوانات آلوده شده‌اند. برای رفع آلودگی، از تصفیه‌خانه اولیای الهی بهره‌مند شویم. کتاب لطایف عارفانه، لطیفه ...

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۹۵

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • عشق همانند قطرات بارانی است که اگر از آسمان عقل بر زمین نفس ببارد، بهشت نعیمش آشکار می‌گردد.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۹۵

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۷۳

 • چهارشنبه - ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • نفس، آتشی است پوشیده که توسط تمایل، شعله‌هایش نمایان می‌گردد.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۷۳

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۶۹

 • چهارشنبه - ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • عورت و صورت، دو كتاب مختلف است براي شناخت مُلك و ملكوت. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۴۶۹

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۸۷

 • چهارشنبه - ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • عرفان قلبی، نسیم طربناکی است در زیر عرش پروردگار که از نهر کوثر برمی‌خیزد. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۸۷

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۸۳

 • سه شنبه - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • عشق توسط زيبايي، و عرش توسط عشق به وجود مي‌آيد. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۴۸۳

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۸۶

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • انسان های بی رنگ و طلاهای بی غش، به دست مربیان صادق و زرگران حاذق، نوادر و جواهر می گردند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۴۸۶

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۶۳

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • هر قدر تمرکز فکر توسط جذبه عشق شدیدتر باشد، حقیقت غیب به واسطه مرآت دل نمایان تر می گردد.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۶۳

  گالــــری