کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۱۴

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اميدوارم پروردگار کریم آرزوهای ما را به حقیقت برساند و از خواسته‌های نفسانی دور کند و در راه خدای رحمان شاکر نعماتش باشیم!برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۴

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۷

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ان‌شاءالله از جمله ایمان‌آورندگان صدیق، مخلص و استوار برای اولیاي زمانمان باشیم.برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۷

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۲۳۸

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • پروردگارا! قدرداني و شکرگزاري از نعمات بي پايانت را نصيبمان گردان تا همچون گمراهان زندگی را در غفلت و بی خبری نگذارنیم و از آنهایی باشیم که خودت دوست داري و آن، جز داشتن وجه زيبا نيست که : «إنَّ اللهَ جَميلٌ يُحِبُّ الجَمال؛ ...

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۲۷۰

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • عزیزانم نیمه‌های شب بیدار شوید، وضویی بگیرید و در گوشه‌ای خلوت، عارفانه و خالصانه سر به آسمان برداريد و بگویید: خدایا! بارالها! می‌خواهم هدایت شوم، می‌خواهم انسان بشوم؛ انساني که در آخرت مرا بپذیری و با عشق و صفا از محضرت درخواست مي‌كنم كه ...

  گالــــری