کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۱۲

 • پنجشنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 • ان‌شاءالله توجهی برای ما حاصل شود که بتوانيم به نور قدسی و روح قدسی برسیم و خدمتگزار جامعه اسلامی و انساني باشیم. برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۲

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۱۱

 • پنجشنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 • بارالها! عنایت فرما كه مقامات معنوی را به نحو احسن طی نمايیم تا همچون اولیاي الهی بندگانت را هدایت کنیم و مورد عنایت خاصه‌ات قرار بگیریم. برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۱

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۱۵

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • ان‌شاءالله از جمله بندگان مخلص و از سابقان درگاه خداي رحمان باشیم تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم؛ خدمتی که سرانجامش کمال و جمال الهی است. برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۵

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۵

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • ان‌شاءالله شامل تفضلات خدای رحمان قرار گيريم و به مقاماتی برسیم که بتوانیم خداوند سبحان را از خود راضی و خشنود نمایيم. برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۵

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۶

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • از خداوند می‌خواهیم تا در دل‌های ما نور حق را كه همان نور اولیای الهی است، بتاباند که فرموده: «مَن رَءانی فَقَد رَأي الحَق» تا متوجه شویم و نگذاریم عمرهای ما به بطالت بگذرد. برگرفته از کتاب آوای ...

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۱۰

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • پروردگارا! به تجربه دريافت كردم كه وجه آدميت ثمره عشق است؛ پس عشق مرا نسبت به خودت فزونتر گردان!برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۰

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۱۲۳

 • چهارشنبه - ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • الها! عنایتی فرما که همچون انبیا و اولیايي باشيم که هرگز دست به نفرین نزدند و در این دوران آخر الزمان ما را از اهل معرفت قرار ده تا متوجه کلمات معنوی باشیم و حقیقت را درک کنیم.برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ...

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۹

 • سه شنبه - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ان‌شاءالله جایگاه خودمان را بشناسیم تا مورد هدایت خدای رحمان قرار گیریم و غم و اندوه از دل‌هایمان زدوده شود. برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۹

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۲۰۱

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ان‌شاءالله در اين شب‌هاي مبارك رمضان، به شب‌ قدرمان، انسان كامل، برسیم و دعاها و عبادت‌ها براي ما حجاب نشود و ما را از راه آنان دور نسازد. برگرفته از کتاب آوای ...

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۲۰۵

 • دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ان‌شاءالله در این شب‌های مقدس ماه مبارك رمضان به محضر انسان کامل که حقيقت شب‌ قدر است، برسیم تا به معارف و حقایق الهی دست یابیم. برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۲۰۵

  گالــــری