فروغ مهتاب

معیار بهره مندی از کتاب؛(از مجموعه آثار استاد قمری شریف آبادی)

‍ معیار بهره مندی از کتاب کتاب، تجسم روح و روان نویسنده و نشان دهنده نوع اندیشه و میزان شناخت…

حکایتی از کتاب رویاها و تعبیرها: روح تفرقه انگیز

‍ روح تفرقه انگیز اواخر سال ۱۳۸۲، متوجه تغییر در رفتار و اندیشه برخی از شاگردانم شدم؛ دانستم که این…

حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: پیشگویی تولد فرزند

‍ پیشگویی تولد فرزند در زمان جوانی حدود ۲۴ سالگی، دوستی داشتم به نام اصغر مهربانی که همسر سیده ای…

حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: واگذار کردن ظالم به حضرت عباس (ع)

واگذار کردن ظالم به حضرت عباس(ع) سال ۱۳۴۹، در کارخانه اطلس بافت شهر ری، واقعه ای شگفت انگیز رخ داد.…

حکایتی از کتاب رویاها و تعبیرها: زیارت تصاویر معصومین (ع) در ماه رجب

‍ زیارت تصاویر معصومین(ع) در ماه رجب سحرگاه یکی از شب های ماه رجب سال۱۳۹۰ش در نمازخانه ام مشغول ذکر…

حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: بی ادبی یک ثروتمند به ولیّ الهی

بی ادبی یک ثروتمند به ولی الهی بعدازظهر یکی روزهای سال ۱۳۶۱ که جلوی درب حیاط منزلمان نشسته و مشغول…

حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: شفای مریض با کلمه «بسم الله الرحمن الرحیم»

شفای مریض با کلمه « بسم الله الرحمن الرحیم » یکی از روزهای سال ۱۳۸۷، به همراه چند نفر از…