فروغ مهتاب

حکایتی از کتاب رویاها و تعبیرها: آبیاری بوستان ولایت

‍آبیاری بوستان ولایت در آخرین شب ماه مبارک رجب سال ۱۳۷۷، در عالم رؤیا، خود را در حال آبیاری گلها…

معیار بهره مندی از کتاب؛(از مجموعه آثار استاد قمری شریف آبادی)

‍ معیار بهره مندی از کتاب کتاب، تجسم روح و روان نویسنده و نشان دهنده نوع اندیشه و میزان شناخت…

حکایتی از کتاب رویاها و تعبیرها: روح تفرقه انگیز

‍ روح تفرقه انگیز اواخر سال ۱۳۸۲، متوجه تغییر در رفتار و اندیشه برخی از شاگردانم شدم؛ دانستم که این…

حکایتی از کتاب رویاها و تعبیرها: زیارت تصاویر معصومین (ع) در ماه رجب

‍ زیارت تصاویر معصومین(ع) در ماه رجب سحرگاه یکی از شب های ماه رجب سال۱۳۹۰ش در نمازخانه ام مشغول ذکر…

حکایتی از کتاب رویاها و تعبیرها: اذان در صحن امام رضا (ع)

اذان در صحن امام رضا(ع) در محله ای که هم اکنون زندگی می کنم، حدود سال ۱۳۸۴، یکی از آشنایان…