لطیفه شماره ۱۳۶

 • سه شنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اغنیای ناسوتی، محرومان لاهوتی میباشند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۳۶

  لطیفه شماره ۲۰

 • سه شنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
 • در بین پیامبران الهی، محمد(ص) همچون گُلی است که داود نبی(ع) بلبل، و عیسای مسیح (ع) پروانه آن می باشند.

  لطیفه شماره ۴۱۹

 • سه شنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
 • خداوند لذت صورت را برای ملکوتیان و لذت عورت را برای مُلکیان مقرر کرده است.

  گالــــری