فروغ مهتاب

حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: نو شدن هلال ماه در سیمای این حقیر

‍ نو شدن هلال ماه در سیمای این حقیر در دوران قدیم، بیشتر در بین مردم روستا، رسم بر آن…

حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: دستهای من و آهن گداخته

‍ دستهای من و آهن گداخته در سن ۱۲ سالگی به دلیل فقر و تهیدستی والدینم، از ادامه تحصیل باز…

مراحل سه گانه زندگانی استاد_مرحله سوم: سلوک عرفانی

مرحله سوم: سلوک عرفانی زندگی هنری برخاسته از روح لطیف و احساس پرشور استاد قمری شریف آبادی همراه با روحیه…

مراحل سه گانه زندگانی استاد_مرحله دوم: هنر نقاشی

مرحله دوم: هنر نقاشی ماجرای ورود استاد به عرصه هنر در ضمن ادامه فعالیت در ورزش کشتی، از آنجا شروع…

مراحل سه گانه زندگانی استاد_مرحله نخست: ورزش کشتی

مرحله نخست: ورزش کشتی در نتیجه دَم مسیحایی و همراهی روح قدسی آن پیر الهی، مرحله نخست زندگی استاد و…

زندگینامه عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

حمد و ثنای بی پایان، پروردگاری را سزاست که هنر چگونه زیستن را برای نیل به کمال زیبایی به اولیای…