لطیفه شماره ۲۴۳

 • جمعه - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: اگر میلیارد‌ها سال از اولیای الهی دور باشیم، تنها با یک آه سحرگاهی نزديك می‌شویم.

  لطیفه ۱۶۱

 • جمعه - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: ناخدایان سفینه‌های ولایت به اتفاق ملوانانِ ابرار در سواحل دریای عشق و فنا لنگر انداخته تا در این وادی خاکدان، به جستجوی رهروان کوی معنا از بین مردمان باشند؛ سفینه‌هایی که با دَم مسیحایی به حرکت در می‌آیند و ...

  لطیفه ۸۷۵

 • جمعه - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: انسان کامل همانند دریا آدمیان را با امواج خویش به سواحل مختلف می برد.

  لطیفه شماره۹۷۷

 • جمعه - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: برای رسیدن به تجلیات معنوی، باید همانند زمین نسبت به خورشید تسلیم اولیای رحمانی گردید

 • دوشنبه - ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: علی ( ع ) برای فاطمه (س) همچون گل سرخ محمدی است که عطر این گل سرخ حسین (ع) می باشد.

  کتاب صوتی ماه و هفت ستاره

 • سه شنبه - ۵ شهریور ۱۳۹۸
 • موضوع: ماه و هفت ستاره برگرفته از کتاب صوتی "رویاها و تعبیرها" به قلم عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  کتاب صوتی ریختن برگهای درخت

 • سه شنبه - ۵ شهریور ۱۳۹۸
 • موضوع: ریختن برگهای درخت برگرفته از کتاب صوتی "رویاها و تعبیرها" به قلم عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  کتاب صوتی خانه دل

 • سه شنبه - ۵ شهریور ۱۳۹۸
 • موضوع: خانه دل برگرفته از کتاب صوتی "رویاها و تعبیرها" به قلم عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  کتاب صوتی آزمایش احمقانه

 • سه شنبه - ۵ شهریور ۱۳۹۸
 • موضوع: آزمایش احمقانه برگرفته از کتاب صوتی "شگفتی های مهتاب" به قلم عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  کتاب صوتی ای خدای کعبه!

 • سه شنبه - ۵ شهریور ۱۳۹۸
 • اي خداي كعبه! از کتاب صوتی "رویاها و تعبیرها" به قلم عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  گالــــری