فروغ مهتاب
حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: دلجویی آیت الله فیروزآبادی از بیماران

حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: دلجویی آیت الله فیروزآبادی از بیماران

‍ دلجویی آیت الله فیروزآبادی از بیماران در سن ۱۳ سالگی، به دلیل کار و کوشش زیاد روزانه، به خصوص…
حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: در همسایگی آقای فیروزآبادی

حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: در همسایگی آقای فیروزآبادی

‍ در همسایگی آقای فیروزآبادی حدود سال ۱۳۳۰ ایام نونهالی که ساکن شهر ری بودیم، در باغی زندگی می کردیم…
حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: درمان روماتیسم توسط گوسفند

حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: درمان روماتیسم توسط گوسفند

‍ درمان روماتیسم توسط گوسفند در نوجوانی، سالها از بیماری روماتیسم پاهایم رنج می بردم و به طور مداوم تحت…