فروغ مهتاب
حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: درمان روماتیسم توسط گوسفند

حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: درمان روماتیسم توسط گوسفند

‍ درمان روماتیسم توسط گوسفند در نوجوانی، سالها از بیماری روماتیسم پاهایم رنج می بردم و به طور مداوم تحت…