زندگینامه استاد_تولد و دوران کودکی

  • جمعه - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • تولد و دوران کودکی ماجراي دلنشين تولد استاد در پي عنايت و پیشگویی ولي اي از اولياي زمان، بيانگر تأثير شگرف توجه قلبي و عشق و دلدادگي به پاك سيرتان اهل معرفت مي باشد. در پی این رویداد معنوی، آن ولیّ الهی یکی از ...

    زندگینامه عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  • جمعه - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • حمد و ثناي بي پايان، پروردگاري را سزاست كه هنر چگونه زيستن را براي نيل به كمال زيبايي به اولياي خويش الهام نمود و قلم موي عشق را به دست شیفتگان جلوه های معنا سپرد تا با خميرمايه صدق و خلوص ترسيم گر بهشت رحيمي ...

    گالــــری