فروغ مهتاب

حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: ایوب، کودک دو ساله بر روی آب

‍ ایوب، کودک دوساله بر روی آب این حقیر، زمانی که بیش از هفت سال نداشتم، در قلعه روستای محمودآباد،…

حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: شخصیت معنوی عارف الهی یوسف رضا

شخصیت معنوی عارف الهی یوسف رضا اوایل پاییز سال ۱۳۹۵ش، هنگام غروب در حال قدم زدن در خیابان بودم که…

حکایتی از کتاب شگفتی های مهتاب: دست تقدیر خدای رحمان

دست تقدیر خدای رحمان زندگی این حقیر از بدو تولد تا پایان دوران جوانی، همواره با مشکلات مالی و محرومیت…

حکایتی از کتاب رویاها و تعبیرها: آبیاری بوستان ولایت

‍آبیاری بوستان ولایت در آخرین شب ماه مبارک رجب سال ۱۳۷۷، در عالم رؤیا، خود را در حال آبیاری گلها…