انسان های بی رنگ و طلاهای بی غش، به دست مربیان صادق و زرگران حاذق، نوادر و جواهر می گردند.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۴۸۶