همان‌گونه که برای یافتن طلا شکافنده خاک می‌باشیم، برای یافتن جمال شکافنده دل باشیم.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۲۸