مرد در محافظت از زن همچون هسته‌ای می‌باشد که مغز خود را برای کشت از حشرات محافظت می‌کند.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۲۴