ان‌شاءالله جایگاه خودمان را بشناسیم تا مورد هدایت خدای رحمان قرار گیریم و غم و اندوه از دل‌هایمان زدوده شود.

برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۹