ان‌شاءالله از جمله ایمان‌آورندگان صدیق، مخلص و استوار برای اولیای زمانمان باشیم.

برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۷