ان‌شاءالله شامل تفضلات خدای رحمان قرار گیریم و به مقاماتی برسیم که بتوانیم خداوند سبحان را از خود راضی و خشنود نماییم.

برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۵