ان‌شاءالله در این شب‌های مبارک رمضان، به شب‌ قدرمان، انسان کامل، برسیم و دعاها و عبادت‌ها برای ما حجاب نشود و ما را از راه آنان دور نسازد.

برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۲۰۱