ان‌شاءالله از جمله بندگان مخلص و از سابقان درگاه خدای رحمان باشیم تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم؛ خدمتی که سرانجامش کمال و جمال الهی است.

برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۵