ان‌شاءالله توجهی برای ما حاصل شود که بتوانیم به نور قدسی و روح قدسی برسیم و خدمتگزار جامعه اسلامی و انسانی باشیم.

برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۲