‍ معیار بهره مندی از کتاب

کتاب، تجسم روح و روان نویسنده و نشان دهنده نوع اندیشه و میزان شناخت اوست و خوانندگان با مطالعه هر کتاب، در حقیقت، نور هدایت و یا ظلمت ضلالت را در صحیفه وجود خویشتن ترسیم می کنند و طریق صعود یا سقوط را می پیمایند. هر روزه در سراسر دنیا شاهد چاپ و نشر هزاران عنوان کتاب در رشته های گوناگون علمی و معنوی به زبان های مختلف هستیم که برای خوانندگان و پژوهشگران، تأثیرات مثبت و انسان ساز و یا پیامدهای منفی و مخرّب به همراه دارند.
از این رو، به طور مختصر به تبیین چگونگی تأثیرگذاری کتب مختلف و ارائه راهکار مناسب در مسیر بهره مندی صحیح از آنها می پردازم و در صدد آن هستم که سنگ محکی را برای تشخیص عیار واقعی مقالات و کتب گوناگون، در اختیار پژوهشگران و نویسندگان محترم قرار داده و در پایگاه اینترنتی و صفحه تلگرام خود نیز پاسخگوی سؤالات احتمالی در این زمینه می باشم.

کتاب، تجسم روح و روان نویسنده

گران بهاترین و تأثیرگذارترین موهبت خداوند به بشریت، کتاب های آسمانی اوست که در واقع، روح مطهر و منور الهی و رحمانی در یکایک آیاتش تجلی یافته تا کسانی را که با عشق به این کتاب ها و توجه و اهمیت به صاحبشان به سوی آنها می روند، از نور هدایت برخوردار نموده و در مقابل، آنان را که بدون توجه به صاحب این کتب و یا با تنفر و عناد با این کتابها روبه رو می شوند، از نعمت هدایت محروم و در ظلمت گمراهی گرفتار نماید؛ چنانکه قرآن کریم به عنوان یکی از کتابهای آسمانی می فرماید: «نازل می کنیم از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای ایمان آورندگان، و نمی افزاید ستمکاران را جز زیان.» (اسراء، آیه ۸۲)
همچنین، ارزشمندترین و مؤثرترین ثمره وجودی هر انسان که از خود به یادگار می گذارد، همانا آثار نوشتاری اوست و به منزله گنجینه گران بهایی است که تمامی توجه و اهتمام صاحبش به آن معطوف می باشد. در گستره جوامع بشری، هر محقق و دانشمندی که پس از سالها تلاش و زحمت در راه پژوهش و مطالعه، اثر مکتوبی را به وجود می آورد، به راستی نوع و میزان علم و آگاهی خویش را در آن جلوه گر می نماید و کتاب هرکس، تجسم روح و روان او به شمار می رود و در واقع، هر نویسنده جوهره علمی و معنوی وجود خود را در اثرش به ودیعت می سپارد و پس از مرگ، با کتابش که شناسنامه زندگانی او می باشد، جاودانه گردیده، روح و روانش در سراسر کلمات مکتوبش، حضوری همیشگی و اثرگذار خواهد داشت.
بنابراین، پژوهشگران و جویندگان کمال، هنگامی که در صدد بهره مندی از علوم و معارف کتب و مقالات برمی آیند، بایسته است قبل از استفاده از آنها، نسبت به صاحب آن آثار توجه و اهتمام داشته باشند و این نکته بسیار مهم و اساسی را در نظر بگیرند که اگر با نگرش منفی و حالت انتقاد یا تنفر، هرگونه نوشتاری را مورد مطالعه قرار دهند، تحت تأثیر روح حاکم بر آن اثر واقع نمی شوند و چنانچه با نگاه مثبت و حالت عشق و رضایت مندی به مطالعه نوشتاری بپردازند، تحت سلطه روح صاحب آن اثر قرار گرفته و از راه و روش و آیین نویسنده، با هر ضعف و قوتی که در اثر او وجود داشته باشد، تأثیری عمیق می پذیرند. در نتیجه، با خواندن کتابهای آسمانی همچون: صحف ابراهیم(ع)، زبور داود(ع)، تورات موسی(ع)، انجیل عیسی(ع) و قرآن محمد(ص)، با عشق یا تنفر به آیات و معارف آنها، از سوی صاحب حقیقی شان، یعنی خداوند، مورد عنایت یا خسران قرار می گیرند و البته در این میان، تنها مؤمنان، از معارف و حقایق ناب این کتب بزرگ بهره مند می شوند.

ریشه علوم ملکی و ملکوتی دانشمندان دنیا، به کتابهای آسمانی باز می گردد؛ چه اینکه هر پیامبر صاحب کتابی در عصر خود، سرآمد اندیشمندان زمان خویش و پاسخگوی تمامی سؤالات علمی و معنوی انسانها بوده اند. از این رو، نویسندگان و محققان محترم در مقام مطالعه و تحقیق آثار علمی و یا هنگام نگارش و تألیف کتب و مقالات، نیازمند وجود معیاری برای تشخیص و ارزیابی مطالب هستند که به عقیده نگارنده، چیزی جز «آشنایی با معارف ناب کتب آسمانی» نمی باشد.
بنابراین، هرکس دارای چنین معیار روشنی بخشی باشد، در مسیر بهره مندی از کتب گوناگون، همچون کتابهای اعتقادی، روحی و غیره، دچار لغزش نگردیده و توانایی تشخیص مطالب صحیح از ناصحیح را خواهد داشت؛ اما چنانچه با این معیار، آشنایی نداشته باشد، جهت در امان ماندن از پیامدهای منفی برخی کتب، مطمئن ترین شیوه، اتصال به صاحبان بصیرت و استفاده از راهنمایی های آشنایان با حقایق ناب کتب آسمانی، یعنی اولیای رحمانی است؛ چنانکه در مثال، هر کتاب به منزله دریای ژرفی است که سیر در اعماق پرتلاطم آن برای صید گوهر علم و آگاهی، نیازمند آشنایی خواننده با فن شنا و غواصی و یا سوار شدن بر کشتی اهل شناخت می باشد.
در نتیجه، بیداری و هوشیاری محققان گرامی در برابر چنین امر حساس و مهمی، بسیار ضروری می نماید و بایسته است جوانان و پژوهشگران عزیز، بدین مسئله مهم توجه داشته باشند که برای سیر در آثار نویسندگان، از جمله کتابهای تعبیر خواب، نیازمند آشنایی با معارف ناب کتابهای آسمانی و یا تمسک به صاحبان بصیرت و معنویت برای نجات خود می باشند تا هم از ثمرات نیک علم و جنبه های مثبت اندیشه دیگران به طور صحیح بهره مند گردند و هم در ورطه دوری از حقایق روح پرور و معارف انسان ساز ادیان توحیدی قرار نگیرند.