مرحله سوم: سلوک عرفانی

زندگی هنری برخاسته از روح لطیف و احساس پرشور استاد قمری شریف آبادی همراه با روحیه فتوت و جوانمردیِ حاصل از دوران ورزش، زمینه ساز ورود ایشان به دریای بیکران عرفان اسلامی و آغازگر سومین مرحله زندگی در پرتو جهان بینی عمیق عرفانی گشت؛ مرحله ای که حقیقت فتوت رحمانی و سیرت زیبای رحیمی را در ضمیر حق جوی استاد به سر حدّ کمال رساند و جهانی از نور و سُرور را به روی زندگیشان گشود و به برکت وجود شریف اولیاءالله، کلبه درد و محنت زندگانی استاد به گلستان روح نواز معرفت مبدل گشت و پیشگویی نغز آن ولیّ الهی درباره ایشان تحقق عینی یافت و اینگونه، سومین مرحله زندگانی استاد آغاز گردید.

جناب استاد در سن ۳۸ سالگی (سال ۱۳۵۶شمسی) به دلیل فقر و تنگدستی و عدم استطاعت در تهیه مسکن استیجاری، علیرغم میل باطنی مجبور به مهاجرت به شهرستان ورامین شدند و دست تقدیر استاد را به منطقه خیرآباد ورامین سوق داد و مقدمات ورود ایشان به عرصه عرفان و معنویت را در این شهر، فراهم نمود.
بدین ترتیب، در سن ۴۵ سالگی (سال ۱۳۶۳شمسی) در شهر ورامین با شخص عارفی که به حرفه نقاشی ساختمان اشتغال داشت، آشنا شدند و به واسطه گفت و گوهای معنوی و بحثهای عرفانی بسیار با وی، سخت به عرفان و کتب عرفای بزرگ علاقه مند گردیدند؛ عارفانی همچون: جلال الدین مولوی، حافظ شیرازی، عطار نیشابوری، سنائی غزنوی، امام خمینی و به ویژه محمد لاهیجی نویسنده «شرح گلشن راز» که جناب استاد مشاهده ای معنوی راجع به این کتاب شریف دارند و به واسطه آن دروازه های به سوی جهانی سرسبز و بی انتها در پرتو شناخت انسان کامل و تهذیب نفس در عالم روحانی به روی ایشان گشوده شد.

نکته شایان توجه این است که روح قدسی آن ولیّ الهی از بدو تولد تا دوران ورود استاد به عرصه عرفان، پیوسته همدم و همراهشان بوده و به فرموده خود ایشان، بارها در فراز و نشیب های دشوار زندگی و لحظات بحرانی، تأییدات غیبی و حمایتهای روحانی آن پیر روشن ضمیر را با همه وجود احساس می نمودند و به موجب آن، در برابر مشکلات طاقت فرسا و سختیهای مراحل زندگی، ایستادگی و استقامت را سرلوحه خویش می ساختند تا اینکه در اوّل خردادماه سال ۱۳۶۵شمسی، توفیق درک محضر مربی شریف و استاد معنوی خویش، را می یابند و بدین ترتیب، در عالم عشق و فنا به تولدی روحانی نایل گشته و از این پس، تحت ولایت ربوبی و حمایت روح قدسی مربی رحمانی خویش قرار میگیرند.
در ادامه سیر صعودی استاد به سوی قله رفیع مقامات معنوی و عرفانی، پیوسته ناملایمات و مشکلات بسیاری فراروی ایشان قرار داشته و هرچند برخوردهای متحجّرانه و تهمتها و شایعه سازی های برخی افراد مغرض، موجب رنجش خاطر استاد گردیده، اما ایشان به مدد صبر و استقامتی جمیل به منظور نیل به اهداف معنوی خویش، همه دشواری ها و سختی ها را متحمل شده و همواره آیات نویدبخش الهی را در تمامی مراحل زندگی مدّ نظر خود قرار داده اند.