قرائت اشعار عرفانی و…

آواز « باده عشق » : شعر و آواز عبدالسلام قمری و نوای نی استاد یعقوب قمری شریف آبادی
تقدیم به ساحت مقدس حضرت علی (ع)
مناجات حضرت امیرالمومنین (ع)
با نوای عبدالسلام قمری
و نی عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل یعقوب قمری شریف آبادی
د
انلود ویدیو و آهنگ جدید “عبدالسلام قمری” به نام مهتاب من
قطعه آوازی «چشمان من» در دستگاه نوا : با شعر و آواز عبدالسلام قمری و نوای نی استاد یعقوب قمری شریف آبادی
تصنیف « شوری در سر» : با نوای عبدالسلام قمری