‍ زیارت تصاویر معصومین(ع) در ماه رجب

سحرگاه یکی از شب های ماه رجب سال۱۳۹۰ش در نمازخانه ام مشغول ذکر صلوات بودم که مشاهده نمودم تصاویر حضرات معصومین (ع) به دیوار عبادتگاهم نصب شده است و هر شب، هنگام سحر آنها را زیارت می کنم و می بوسم. این مشاهده، بدان علت بود که من در ماه مبارک رجب به امر مولای کریمم، ذکر صلواتم را به حضرات معصومین(ع) هدیه می نمایم.