تجلی نور
تابلو رنگ روغن روی بوم، ۱۱۰ *۱۹۰ سانتی متر، ۱۳۶۰ش
خالق اثر عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی
این تابلو آمیزه ای از نقاشی و نمادپردازی مذهبی است، تمامی نقش ها با دقت و ظرافتی استادانه بر روی بوم به نمایش در آمده است. در این اثر، سیمای امام خمینی (س) چون خورشید جهان تاب ترسیم گردیده که در عصر جهل و ظلمت، با انوار آسمانی خود، درس ایستادگی به ملت مظلوم فلسطین در برابر ظلم و ستم و حمایت همه جانبه از قدس شریف و حرکت به سوی تعالی را به جهانیان می آموزد.
این تابلو از سوی استاد به موزه هنرهای معاصر اصفهان اهدا شده است.