لطیفه شماره ۲۴۳

 • جمعه - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: اگر میلیارد‌ها سال از اولیای الهی دور باشیم، تنها با یک آه سحرگاهی نزديك می‌شویم.

  لطیفه ۱۶۱

 • جمعه - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: ناخدایان سفینه‌های ولایت به اتفاق ملوانانِ ابرار در سواحل دریای عشق و فنا لنگر انداخته تا در این وادی خاکدان، به جستجوی رهروان کوی معنا از بین مردمان باشند؛ سفینه‌هایی که با دَم مسیحایی به حرکت در می‌آیند و ...

  لطیفه ۸۷۵

 • جمعه - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: انسان کامل همانند دریا آدمیان را با امواج خویش به سواحل مختلف می برد.

  لطیفه شماره۹۷۷

 • جمعه - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: برای رسیدن به تجلیات معنوی، باید همانند زمین نسبت به خورشید تسلیم اولیای رحمانی گردید

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۲۹

 • پنجشنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 • مؤمن، بال‌های پرنده عشق را توسط عورت به آتش شهوت نمی‌سوزاند.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۲۹