عاشق، روح حيات‌بخش را از قلب معشوق به قلب خود جاري مي‌كند.
گالری تصاویر
با عرض پوزش ، این ماژول / بخش غیر فعال است !

[ بازگشت ]

همان‌گونه كه خورشيد و ماه همواره با دو گام نور و ظلمت به وجه پيامبران و اوليا مي‌رسند، جن و انس هم پيوسته با دو گام شريعت و معرفت به وجه فرشتگان و قدسيان مي‌رسند.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي