در سرای عاشقان، کلمات عارفان برای سالکان چیزی جز کرشمه عشق نیست.
گالری تصاویر

Sorry, such file doesn't exist...

مهدي در بين انسان‌ها مانند ماه است در بين ابرها.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي