ربّ هر کس، معبود آن کس می‌باشد و در هنگام مرگ، روح خود را به خانه‌ای هدایت می‌نماید که از طریق ربّش بنا نموده است.
گالری تصاویر

گالري آثار هنري هنرمند صاحبدل استاد يعقوب قمري

بهار كالسكه كوچ بختياري

از دام دنيا تا كام آخرت، يك گام و آن گام، كام عشق به اولياي خدا مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي