تاریخ : دوشنبه، 1 تير ماه، 1394
موضوع : آثار استاد,كتابها

كتاب مراتب هفتگانه فرشته عشق

 

كتاب حاضر با نگرشي نو به بيان مراحل سير و سلوك رهروان طريق عشق و معرفت در پرتو هدايت انسان كامل ، طي هفت وادي با تطبيق بر وجود فرشته عشق مي پردازد و سير كمالي راهيان صراط حميد را از عالم جمادي تا عالم رحماتي ترسيم مي نمايد.

بدين ترتيب سعي نگارنده بر آن است كه جهاني وسيع از اسرار و حقايق سلوك را فراسوي قلوب و شيفتگان معنا گشوده ، ديدگان ايشان را به فروغ بصيرت رحماني و معرفت رحيمي روشنايي بخشد.

 

حجم كتاب مراتب هفتگانه فرشته عشق حجم كتاب 1mb

دانلود كتاب مراتب هفتگانه فرشته عشق دانلود كتاب مراتب هفتگانه فرشته عشق

 

دانلود كتاب مراتب هفتگانه فرشته عشق دانلود كتاب مراتب هفتگانه فرشته عشق
کتاب مراتب هفتگانه فرشته عشق استاد یعقوب قمری شریف آبادی سیر و سلوک رهروان طریق عشق انسان کامل فرشته عشق بصیرت رحمانی و معرفت رحیمی

منبع این مقاله : :فروغ مهتاب
آدرس این مطلب : http://foroughemahtab.com/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=131-كتاب-مراتب-هفتگانه-فرشته-عشق