پیشگویی و آینده‌نگری، نوعی علم است. بعضی‌ توسط دوربین علم و بعضی‌ به واسطه تلسکوپ معرفت می‌گويند.
گالری تصاویر

عرفان در آئينه عقل-مقصود مقصود خلقت و هدف بعثت و امامت

هدف از ارسال انبياء و انتصاب ائمه هدي (ع) نيز اين بوده بشر از يمين تا يسار يا افراط و تفريط رهيده شود و بر صراط مستقيم حق كه همان صراط مستقيم و دين حنيف است.و اينكه كمال كائنات بدين آدم رهيده از بند قيود رسيد و اول هستي به دين آخر مبارك منتهي شد مقصود از خلقت اين «وجه الله اكبر» چيست؟ و هدف از خلق آدمي اين مستجمع علم‌الاسماء و سرالاسرار اسم اعظم كدام است؟ و اكنون كه انسان ظلوم و جهول به سيماي «ثم أنشأناه خلقا آخر» زيبنده گشته و حقايق آسمان و زمين مسخر سرانگشتان اراده او شده و چشمه فياض ربوبي گشته است چه غرضي از خلق او و چه مقصودي از آفرينش او در ميان بوده است؟
آنگاه كه آدم (ع) از جنة‌المأواي اسماء و صفات الهي هبوط كرد، راه صعود و عروج به سدرة‌المنتهاي توحيد فراروي او و فرزندانش گشوده شد و صراط كمال به سوي مقصد جمال جميل معشوق حجله‌نشين عالم لاهوت در عرش و فرش گسترانيده شد و به دلالت آيت «و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون» اطاعت و بندگي سرآغاز حركت قرار گرفت. اما چون صدف اطاعت و عبوديت را جز به گوهر و مرواريد شناخت ارزشي نمي‌باشد معرفت و آگاهي به او غايت و هدف از آفرينش تلقي شد. چنانكه امام حسين (ع) مي‌فرمايد: «يا ايها الناس ان الله ما خلق الله الله الّا ليعرفوه فاذا عرفوه و استغنول بعبادته عن عبادة ما سواه؛ اي مردم بدرستي كه پروردگار خلق را نيافريد مگر بدين مقصد كه او را بشناسد و آنگاه كه او را شناختند پرستش كنند و با چنين عبادتي كه مبتني بر معرفت و توحيد اوست از بندگي غير حق بي‌نياز شوند». بنابر اين هدف والاي آفرينش آن است كه انسان به غدق و كوثر معرفت دست يابد و پس از آن به بندگي حقيقي ذات ربوبي توفيق پيدا نمايد.
با نگاهي ژرف در تاريخ نوراني اسلام از عهد حضرت آدم (ع) تا زمان حاضر كه هنگامه تبلور و شكوفايي شريعت مصطفوي ولايت علوي (ع) است، روشن مي‌شود كه دين مبين الهي مسير رو به رشدي را پيموده و نردبان عزت و ترقي را طي نموده است همانطور كه اساس هدف از ارسال انبياء و انتصاب ائمه هدي (ع) نيز اين بوده بشر از يمين تا يسار يا افراط و تفريط رهيده شود و بر صراط مستقيم و دين حنيف ابراهيم خليل (ع) گام بنهد و چنانچه پيامبر اكرم خاتم رسل (ص) به تبعيت از روش و آيين توحيد و بكتاپرستي ابراهيمي سفارش شده است «و اتبع ملة ابراهيم حنيفا». پس منتهاي آمال قلوب كه بر دين خليل و دوست صادق راه مي‌پيمايند آن بوده كه باب معرفت حق بر قلوب انسان‌ها گشوده شود «المء علي دين خليله». حضرت امام (قدس سره) نيز بر اين مهم تأكيد فرموده‌اند كه: «عمده بعثت رسل و انزال كتب براي مقصد شريف معرفة الله بوده كه تمام سعادات دنيوي و اخروي در سايه آن حاصل آيد». و صدالبته بديهي است كه در نيل بدين مقصد متعالي، بزرگان اهل معرفت و عالمان به حقايق و معارف ناب اسلام و طلايه‌داران كرامت انسان، طريق پرفراز و نشيبي را رفته‌اند و زحمات طاقت‌فرسايي را به جان خريده‌اند و چه جان‌فشاني‌ها و فداكاري‌ها نموده‌اند. راستي اگر نبود تعاليم حقه آن ساربان قافله توحيد معلوم نبود كه بشر در چه حضيضي از «اسفل‌السافلين» قرار مي‌گرفت. بنابراين انوار انجم سعادت و هدايت بشري به سوي كمال مطلق، خنود بزرگترين تفضل ربوبي و نعمت رحماني بر خلايق است كه شكرانه آن همان توجه و اهتمام بليغ به مقصود شريف آن حضرات مي‌باشد.
برگرفته از نشريه انوار، يكشنبه 10 خرداد 1377، شماره اول  پرینت

عشق، حقيقتي است که گرمازدگان دوزخ را توسط کوثر عرش به روح و ریاحین بهشت مي‌‌رساند.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي