علت راه نيافتن به حقايق قرآن، عدم طهارت و اعتقاد مي‌باشد.
گالری تصاویر

هجرت به شهرستان ورامين

از آن زمان كه خانواده محترم جناب استاد در شهرري سكني گرفتند تا سن 40سالگي حضرت استاد، زندگاني را به صورت مستأجري سپري مي‌ساختند و اين خود نشان از يك زندگي فقيرانه و ساده اما پر پيچ و خم داشت و آنگاه كه 40برگ از آن دفتر عظيم معرفت گشوده گشت ـ هرچند كه از هر ورقي يه ذكر جمله‌اي كوتاه قناعت ورزيديمبار ديگر هجرتي رخ داد كه خود سر منشأ يك تحول عظيم روحي گرديد. گويي پس از 40سال سختي و گذر از امتحانات الهي وقت آن بود تا پيك ملكوت حضرتش را بر رسالتي عظيم نويد دهد و دست غيب سفري بزرگ را در برابرشان عينيت بخشد. از اينرو پس از گذراندن فراز و نشيب فراوان زندگي و صبر و استقامت در برابر مشكلات و مصايب به همراه خانواده گراميشان به شهرستان ورامين واقع در جنوب شرقي تهران هجرت نمودند و در شهرك مدرس ـ كه در آن زمان يعني اوايل انقلاب، بياباني بيش نبوده ـ سكني گزيدند كه هم‌اينك نيز در اين شهرك سكونت دارند.
شهرت شريف استاد (قمري) حكايت از يك سير هلالي دارد كه از شريف‌آباد به شهرري و از آنجا به ورامين هجرت نمودند و اين قوس سلوكي گويي قرين با شهرتش گشته و طي اين مدت با مهتاب همنشين بوده است. هم‌اكنون هلال نوراني آن وجود مبارك به بدر منير تبديل شده و پروانگان محفلش را بر گرد هاله تابانش به طواف كشانده و همواره عاشقان دلسوخته‌اش را تا مرز نيستي هدايت نموده است.
برگرفته از كتاب سجده رمز خلاقيت عشق (نويسنده: علي نعيم‌الدّين خاني)  پرینت

معجزه انبياي الهي، و كرامات اولياي رحماني توسط وحي و الهام به انجام مي‌رسد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي