شيطان نسبت به انبياي الهي، مسلم و نسبت به اولياي رحماني، مؤمن مي‌باشد.
گالری تصاویر

هجرتي ديگر

فقر و تنگدستي مهمترين عامل هجرتهاي متعدد براي خانواده معظم استاد بوده است. پس از مدتي زندگي در شهرري به روستاي عبدالله ـ كه تقريباً‌در نزديكي روستاي شريف‌آباد قرار داشت ـ كوچ نمودند و در اين روستا كه از املاك رضاخان محسوب مي‌شده قريب به 2سال سكني گزيدند.از جمله اموري كه ذكر آن خالي از فايده نيست، شهرت اين روستا ره «رضاخان چوبي» است. وجه تسميه آن بدين‌گونه مي‌باشد كه زمام امور اين روستا و روستاهاي اطراف آن به دست كدخدايان و فئودالهاي آن زمان بوده است كه بر اهالي آنجا نيز سيطره و نفوذ زيادي داشتند و چون تمام مردم روستاي عبدالله‌آباد به شغل كشاورزي اشتغال داشتند، در اين ميان اگر رعيتي در بين اين توده زحمتكش و مستضعف بر خلاف ارباب خود حرفي مي‌زد و از فرمان او سرپيچي مي‌كرد. مباشر ارباب او را به داخل گوني نهاده و در وسط روستا، مقابل انظار مردم به شدت با ضربات چوب او را مجروح و مصدوم مي‌ساخت. استاد كه در آن موقع 16بهار از زندگاني نوراني خود را گذرانده بودند، با ديدن اين صحنه دلخراش، نفرت و كينه‌اي عميق نسبت به زورگويان و استكبارمنشان پيدا نمودند و از همان اوان جواني بذر عداوت و دشمني با اين قشر ستم‌پيشه و ظالم در ضمير پاكشان كاشته شد، بطوري كه هر چه روزگار سپري مي‌شد، شدت و حدت آن نيز فزوني مي‌يافت.
برگرفته از كتاب سجده رمز خلاقيت عشق (نويسنده: علي نعيم‌الدّين خاني)  پرینت

محبت اولياي الهي در راه رستگاري مردم، افزون‌تر از محبت مردم در راه خوشبختي فرزندانشان مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي