سي سال جويندگي و بيست سال يابندگي سبب گرديد كه از تيرگي كثرت به روشنايي وحدت نايل گردم.
گالری تصاویر

در انديشه گردباد

يكي از اعتقادات مرسوم در روستاي عبدالله‌آباد اين بوده كه اگر كسي به هنگام گردباد خود را ميان آن قرار دهد، هر دعايي كه بكند مستجاب مي‌شود. از اينرو دراين‌باره حادثه‌اي خواندني در جريان چوپاني جناب استاد قمري در روستاي عبدالله‌آباد به وقوع پيوسته است كه بروشني به روح جوشان انديشه خروشان حضرتش دلالت دارد.حضرت استاد، در يكي از روزهاي بهاري كه باد نيز به آرامي در حال وزيدن بود، گوسفندان گله را براي چرا به يكي از مراتع اطراف روستا برده بود كه ناگهان چيزي از دور نمايان شد و فكر استاد را به خود معطوف ساخت. حركت گندمها و موج زيباي آنها تصور گردباد را در انديشه او جلوه داد و به گمان اينكه آنچه ديده، گردباد است، خوشحال شده و با سرعت به سوي آن شروع به دويدن نمود. ايشان كه از همان دوران كودكي روحي بلند و جوششي دروني داشتند با آرزوهاي بلند خود همچون غيب‌شدن، بر قاليچه حضرت سليمان نشستن و ... به منطقه گردباد نزديك شدند و به شوق در آغوش گرفتن گردباد به سويش دويدند و گردباد خيالي نيز به اشتياق ديدارش شتاب نمود. غافل از اينكه گردباد نبود بلكه گرگي مخوف و درنده بود كه به طمع شكار در آن حوالي در ميان گندمها در حال دويدن بود و اين باعث شده بود منظره حركت گندمها از دور به صورت گردباد جلوه‌گر شود. ناگهان ايشان خود را روبروي يك گرگ عظيم‌الجثه مشاهده نمودند. متعجبانه سر جايشان خشك شدند. در همان لحظه ايشان با همان حالت ترش و پريشاني و اضطراب بسيار، بدون هيچ معطلي به گرگ رو كرده و گفتند: «بِايست»!! گرگ هم بدون حركت ايستاد و از جايش تكان نخورد. استاد نيز در همان‌حال با سرعت تمام به سمت چراگاه گوسفندان برگشتند. عجيب‌تر آنكه وقتي ايشان تا مسافت حدود 1كيلومتري به همراه گوسفندان از محل، فاصله گرفتند، هنوز گرگ بهت‌زده در مكان خود ايستاده بود و كوچكترين عكس‌العملي نشان نمي‌داد.
برگرفته از كتاب سجده رمز خلاقيت عشق (نويسنده: علي نعيم‌الدّين خاني)  پرینت

اگر مؤمن و كافر زن جواني را تنها ببينند، مؤمن دست‌هاي او را‌ و كافر پاهاي او را گرفته به سوي خود مي‌كشند.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي