همان‌گونه که سیر خورشید به ماه و سیر ماه به ستارگان مي‌باشد، سیر عالِم به عارف و سیر عارف به مقربان می‌انجامد.
گالری تصاویر

کتاب شگفتی های مهتاب

 

کتاب « شگفتی های مهتاب » ره آورد سالها تجربه و سلوک عرفانی و نتیجه ی صبر و استقامت نگارنده در مسیر حق و حقیقت و شامل بخشی از : تعبیر خوابها، مشاهدات قلبی، پیشگویی های باطنی و خاطرات معنوی این جانب می باشد که از اوان کودکی تا هم اکنون برای این حقیر رخ داده است.

اگر چه در ابتدای امر و نوشتن این کتاب ابا داشتم، اما درخواست همسرم، فرزندان و شاگردانم به خصوص اصرار و تاکید فراوان و پیگیری مستمر دو فرزند ارشدم، خانم فاطمه و زهرا قمری مبنی بر نوشتن این مجموعه با دست خط خود، مرا بر آن داشت تا به انگیزه ترویج اعتقاد به امور غیبی و رحمانی و اولیای رحیمی، به نگارش این اثر بپردازم. باشد که به مدد ربوبی مورد استفاده محرمان صاحبدل و خوانندگان علاقه مند قرار گیرد.

 

20mb

  پرینت

زن‌ها زمين‌هاي مختلفي هستند از براي مردان، و مردان باغبانان و كشاورزان و جنبندگاني مي‌باشند از براي زنان.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي