كلمات عارفانه اولياي الهي توسط عشق تعبير و تفسير مي‌شود.
گالری تصاویر

كتاب لطايف عارفانه

دانلود كتاب لطايف عارفانه

كتاب« لطايف عارفانه» كه حاصل سالها تجربه و سلوك معنوي و انقلابي و در شمار بهترين آثار عرفاني اين نويسنده است، با هدف تقويت و گسترش معرفت ديني و بصيرت قلبي، در قالب عبارات عارفانه و لطايف معنوي تحرير يافته است. از جمله ويژگيهاي كتاب حاضر، تنوع مباحث و موضوعات عديده معرفتي در قالب جملات كوتاه است.

 

حجم كتاب لطايف عارفانهحجم فایل: 1.61mb  pdf

دانلود كتاب لطايف عارفانه

  پرینت

حوران فراخ‌چشم همچون ستارگان درخشنده در بحر بيكران دل انسان كامل قابل رؤيت مي‌باشند.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي