براي رفع عطش، يك قطره كه از آسمان دريافت كني، بهتر است از يك دريا كه از زمين به دست آوري.
گالری تصاویر

كتاب لطايف عارفانه

دانلود كتاب لطايف عارفانه

كتاب« لطايف عارفانه» كه حاصل سالها تجربه و سلوك معنوي و انقلابي و در شمار بهترين آثار عرفاني اين نويسنده است، با هدف تقويت و گسترش معرفت ديني و بصيرت قلبي، در قالب عبارات عارفانه و لطايف معنوي تحرير يافته است. از جمله ويژگيهاي كتاب حاضر، تنوع مباحث و موضوعات عديده معرفتي در قالب جملات كوتاه است.

 

حجم كتاب لطايف عارفانهحجم فایل: 1.61mb  pdf

دانلود كتاب لطايف عارفانه

  پرینت

غذای آدمیان سه نوع است: طعام برای شکم، علم برای مغز، و معرفت برای دل.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي