فروغ مهتاب - Khaterat
اکثریت مردها توسط عشق‌ورزی به زن‌ها، بیراهه را بر راه راست ترجیح می‌دهند.
گالری تصاویر
خاطرات معنوي و مشاهدات قلبي و باطني استاد يعقوب قمري شريف آبادي

خاطرات معنوي و مشاهدات قلبي و باطني استاد يعقوب قمري شريف آبادي
دو خدا براي يك دل، مانند دو خورشيد براي يك زمين و دو شوهر براي يك زن مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي