فروغ مهتاب - Khaterat
لذت عرشيان به نگاه، و لذت فرشيان به نكاح مي‌باشد.
گالری تصاویر
خاطرات معنوي و مشاهدات قلبي و باطني استاد يعقوب قمري شريف آبادي

خاطرات معنوي و مشاهدات قلبي و باطني استاد يعقوب قمري شريف آبادي
غيب و شهود چيزي جز ارواح و اجسام نمي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي