فروغ مهتاب - Khaterat
ذوالقرنين دو هزار و پانصد سال قبل به اتفاق خضر طريقش در ظلمات به كوثر ولايت راه يافت؛ در حالي‌ كه عده كثيري هم‌اكنون در الفاظ آن مانده‌اند.
گالری تصاویر
خاطرات معنوي و مشاهدات قلبي و باطني استاد يعقوب قمري شريف آبادي

خاطرات معنوي و مشاهدات قلبي و باطني استاد يعقوب قمري شريف آبادي
هیچ ریاضتی برای تهذیب نفس بالاتر از صبر در برابر بدخُلقی زن نمی‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي