فروغ مهتاب - Khaterat
سوختن نفس و جسم توسط آتش، و سوختن عقل و روح توسط شهوت مي‌باشد.
گالری تصاویر
خاطرات معنوي و مشاهدات قلبي و باطني استاد يعقوب قمري شريف آبادي

خاطرات معنوي و مشاهدات قلبي و باطني استاد يعقوب قمري شريف آبادي
بهترين داروي شفابخش وسوسه، عشق است.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي