فروغ مهتاب - Elmimanavi
پروردگارم از رحمت و بركاتش نصيب اين حقير گردانيد، ولي در بحر كَرمش شرمنده شكرش گرديدم.
گالری تصاویر
مقالات علمي معنوي

ليست مقالات علمي معنوي فروغ محفل روح الله
دوست مهربانی که با او در نزاعي، روح مقدسی است که تو را به صراط حمید می‌برد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي