علم بی‌عمل، وبال جسم است و معرفت بی‌عمل، عذاب روح می‌باشد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: آثار زیبایی

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: آثار زیبایی

بدترين عيب مؤمن در نزد رب، تعصب مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي