امام خميني(س) براي دوزخيان آفتابي بود كه حرارتش آنان را مغرور، و براي بهشتيان مهتابي بود كه انوارش آنان را مسرور گردانيد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: آثار زیبایی

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: آثار زیبایی

خاصيت معرفت بدون عشق، همانند خاصيت عسل بدون گل مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي