دنیا برای محرومان، سرای نیش است و آخرت برای آنان سرای نوش مي‌باشد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: ارزش زن

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: ارزش زن

ثمره مردها در قالب‌هاي زشت و زيباي زن‌ها شكل مي‌گيرد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي