انسان كامل، مغناطيس نيازمندان است. هر نيازمندي كه آهنش خالص‌تر باشد،‌ مغناطيسش افزون‌تر مي‌گردد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: آبرومند

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: آبرومند

كثيري معتادان عورت و قليلي مشتاقان صورت می‌باشند.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي