ديني كه بدون معرفت باشد و معرفتي كه بدون محبت باشد، سرانجامش عبوسي و غضب باشد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: چپ و راست

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: چپ و راست

همان‌گونه که دنیا از نا اهلش فرار می‌کند، آخرت هم از نا اهلش می‌گريزد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي