مردم همچون ابرها در روز توسط آفتاب محمدي و در شب به واسطه مهتاب علوي هويتشان نمايان مي‌گردند.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: عرش رحمان

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: عرش رحمان

تقويت اجسام توسط نفس‌ها و تقويت ارواح توسط عقل‌ها ميسر مي‌گردد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي