دنیا آمیخته است به غم‌ها و شادي‌ها. چنانچه با حرص و ولع به سمت شادي‌ها بروی، از تو گریزان و اگر با محبت از آن بگذري، به طرف تو شتابان می‌باشد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: عرش رحمان

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: عرش رحمان

بهترين مثال براي شرك، زمين است كه اگر دو خورشيد مي‌داشت، به تباهي كشيده مي‌شد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي