کمال عقل با عصای برهان، و کمال عشق با جمال قرآن ميسر می‌باشد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: عرش رحمان

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: عرش رحمان

خروج دجال با چشم چپ، و ظهور عیسی(ع) با چشم راست تحقق می‌یابد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي