جوانمردان، ساجدان بهشت و روزي‌خواران پروردگارشان مي‌باشند.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: فرزندان آدم

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: فرزندان آدم

هويت آدميان در نزد اولياي رحماني به شكل‌هاي مختلف از طريق گفتار و كردارشان آشكار مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي